EU adószám (közösségi adószám) formátumok és EU adószám ellenőrzés!

Közösségi adószám kereső

Az elmúlt években a gazdasági fellendülésnek köszönhetően, Magyarországon a KKV szertorban is megnőtt az Európai unión belüli kereskedelem. A közösségi adószám Magyarországon a HU előtagból és az adószám első 8 számjegyéből áll. Használatával érvényesül a célországi adózásként ismert Európai Uniós irányelv, amely szerint a közösségi kereskedelmi kapcsolatok során az adót a beszerző fizeti meg.

 

EU-s adószám (közösségi adószám) formátumok és országkódok

Az Európai Bizottság által kiadott lista alapján a tagállamok közösségi adószámának meghatározott formátuma van. A rendelés során a magyar jogszabályoknak megfelelően a Magyarországon kívüli tagállamokból érkező vásárlók esetében, ha megadják közösségi adószámukat, akkor a vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA mentes.

 

Tagállam Adószám formátum Adószám formátum 2 Adószám formátum 3 Adószám formátum 4
AT-Ausztria ATU55555555      
BE-Belgium BE0555555555      
BG-Bulgária BG555555555 BG5555555555    
CY-Ciprus CY55555555L      
CZ-Cseh Köztársaság CZ55555555 CZ555555555 CZ5555555555  
DE-Németország DE555555555      
DK-Dánia DK55 55 55 55      
EE-Észtország EE555555555      
EL-Görögország EL555555555      
ES-Spanyolország ESX5555555X      
FI-Finnország FI55555555      
FR-Franciaország FRXX 555555555      
GB-Egyesült Királyság GB555 5555 55 GB555 5555 55 555 GBGD555 GBHA555
HR-Horvátország HR55555555555      
HU-Magyarország HU55555555      
IE-Írország IE5S55555L IE5555555WI    
IT-Olaszország IT55555555555      
LT-Litvánia LT555555555 LT555555555555    
LU-Luxemburg LU55555555      
LV-Lettország LV55555555555      
MT-Málta MT55555555      
NL-Hollandia NL555555555B55      
PL-Lengyelország PL5555555555      
PT-Portugália PT555555555      
RO-Románia RO555555555      
SE-Svédország SE555555555555      
SI-Szlovénia SI55555555      
SK-Szlovákia SK5555555555      

A közösségi adószám ellenőrzését, még az europa.eu az Európai Bizottság weboldalán is megteheti.

Az adószám azt jelenti, hogy annak birtokosa Magyarország területén gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat. A közösségi adószám azt jelenti hogy a magyar adószámmal rendelkező vállalkozás egy Európai Unió másik tagállamában letelepedett másik vállalkozással is kapcsolatba kíván lépni.

Mert az európai Unió 26 tagállamában nagyon eltérő módszerekkel képezik meg az adószámot. A közösségi adószám egy viszonylag egyszerű struktúra amely lehetővé teszi a vállalkozás azonosítását. Minden vállalkozásnak kötelező közösségi adószámot kiváltani ha gazdasági kapcsolatba kíván kerülni egy másik Európai Unió tagállamában letelepedett vállalkozással.

Mert a legtöbb szolgáltatásnyújtás esetén a teljesítés helye a megrendelő adóalany letelepedési helye. Vagyis ha egy magyar cég szolgáltatást nyújt egy másik tagállamban lévő vállalkozásnak, akkor nem kell áfát fizetnie az ellenérték után. Ehhez azonban a megrendelőnek érvényes közösségi adószámmal kell rendelkeznie. Termékértékesítés esetén is az adómentesség feltétele a vevő érvényes közösségi adószámának a megléte.

Ha egy magyar vállalkozás gazdasági kapcsolatot kíván létesíteni egy másik tagállamban lévő vállalkozással, akkor köteles közösségi adószámot kiváltani. Alanyi áfamentes vállalkozás amennyiben szolgáltatását egy másik tagállamban lévő vállalkozásnak nyújtja vagy egy másik vállalkozástól vesz igénybe szolgáltatást szintén köteles közösségi adószámot kiváltani. Alanyi áfamentes vállalkozás a termékértékesítés vagy termékbeszerzés esetén nem köteles közösségi adószám kiváltásra fő szabály szerint.

Közösségi adószámot igényelhetnek-e KATA vállalkozások, és hogyan?

A magyar adószám 11 számjegyből áll, melyből az első 8magát a vállalkozást azonosítja. A 9-ik számjegy az áfabeli jogállásról ad tájékoztatást (vagyis arról hogy áfafizetésre kötelezett vagy sem) az utolsó két számjegy a megyekód a vállalkozó székhelye szerint. A közösségi adószám megegyezik a ,magyar adószám első 8 számjegyével, előtte azonban szerepel egy HU prefixum is.

Az adóazonosító jel azt jelenti, hogy annak birtokosa Magyarországon bámilyen adókötelezettséggel rendelkezik pl munkabérben részesül, osztalékot vesz fel stb. Az adószám azt jelenti, hogy annak birtokosa kifejezetten gazdasági tevékenységet folytat vagyis valamilyen vállalkozási tevékenységet végez.

mobile browsers

Értesz a pénzügyekhez?
Könyvelő vagy? Könyvelő irodád van?
Szeretnéd javítani weboldalad helyezését linkmarketing segítségével?
Hívd fel a figyelmet vállalkozásodra INGYEN!

Jelentess meg a kozossegiadoszam.hu oldalon INGYENESEN cikkeket, nemzetközi vagy Európai uniós adózással kapcsolatban.

A cikk tartalma minimum 800 szó, a szövegben elhelyezhető 1 db link amely a te oldalad vagy aloldaladra mutasson.

A cikket word formátumban kell leadni a blog@kozossegiadoszam.hu címre.

Rovid EU adószám infó

Közösségi adószámra akkor van szükség, ha valaki a Közösség más tagállamaiban illetőséggel bíró adóalanyokkal létesít kereskedelmi kapcsolatot.

Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

Közösségi adószámot annak a közösségi adószámmal még nem rendelkező

 • áfafizetésre kötelezett adóalanynak, és
 • egyes speciális esetekben az áfafizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek,
 • kell igényelnie, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni.

Kereskedelmi kapcsolat alatt

a termékbeszerzést,

 • a termékértékesítést – ideértve az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is –, valamint
 • a szolgáltatásnyújtást és
 • a szolgáltatás igénybevételét
 • kell érteni.1

Áfafizetésre kötelezett adóalany

Kötelező közösségi adószámot kérnie az áfafizetésre kötelezett adóalanynak, ha

 • Közösségen belüli termékbeszerzést végez2,
 • Közösségen belüli termékértékesítést végez3,
 • a Közösség más tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanynak az Áfa tv 37. § szerinti szolgáltatást nyújt, vagy
 • a Közösség más tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól az Áfa tv. 37. § szerinti szolgáltatást vesz igénybe.4

 

Különleges adózói kör

 

A 10 000 eurós értékhatár

 

Közösségi adószámot kell kérnie a következő, különleges adózói körnek:

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
 • az áfafizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,


ha a tárgyévben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10 000 eurót meghaladja. Az adószámot még az előtt a közösségi beszerzés előtt kell kérni, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja.

Ha a tárgyévet megelőző évben az előbb felsorolt adózók által, az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a 10 000 eurót és a Közösségen belül beszerzett termékek utáni áfafizetési kötelezettségét a tárgyévben – választása alapján –, belföldön kívánja teljesíteni, ezt a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelentenie5.

A Közösségen belüli termékbeszerzés esetén akkor szükséges adószám, ha az belföldön adófizetési kötelezettséget keletkeztet6.

Amennyiben az adott naptári évben és az adott naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen az alább felsorolt termékbeszerzések Közösségen belüli beszerzése ellenértékének – adó nélkül számított és éves szinten göngyölített – összege nem haladja meg a 10 000 eurónak megfelelő pénzösszeget, a főszabálytól eltérően nem kell adót fizetni olyan termék Közösségen belüli beszerzése esetében, amelynek beszerzője

 

 • ilyen minőségében mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyként [197. § (1) bekezdése] jár el, vagy
 • olyan adóalany, aki (amely) kizárólag olyan termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást teljesít, amelyhez kapcsolódóan adólevonási jog nem illeti meg, ideértve azt is, aki (amely) alanyi adómentességben részesül, vagy
 • nem adóalany jogi személy.7

Az előbbiekben ismertetett adómentesség megszűnik, és nem alkalmazható az olyan termék Közösségen belüli beszerzésére sem, amelynek-adó nélkül számított-ellenértékével a beszerző először meghaladja a 10 000 eurós felső értékhatárt. Az értékhatár meghaladását az adóalanynak be kell jelentenie a NAV-nak.8

A 10 000 eurós felső értékhatárba a Közösség azon tagállamaiban megtérített vagy megtérítendő ellenérték számít, amelyekben a termék a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt.9

Az előzőekben felsorolt beszerzők a NAV-nak tett előzetes bejelentés alapján dönthetnek úgy is, hogy a Közösségen belüli termékbeszerzései után nem az adómenteséget, hanem a 10 000 eurós értékhatár alatt is az adófizetést választják.10

Ha 2020-ban nem volt Közösségen belüli beszerzése, ezt a választását 2021-re a tárgyévi első, Közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie.11

A 10 000 eurós értékhatár számításnál figyelmen kívül kell hagyni

 • az új közlekedési eszköz, illetve
 • a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék adó nélkül számított ellenértékét.

Az euróban meghatározott érték forintra történő átszámításakor a 2003. évi uniós csatlakozási szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot kell alkalmazni (252,19 forint/euró). Az átváltással kapott összeget 100 000 forintra, illetőleg ha az átváltás eredményeként kapott összeg nem haladja meg a 100 000 forintot, 1000 forintra kell kerekíteni. 10 000 eurós számla esetén is el kell végezni az átszámítást a jelzett árfolyamon.12

Az Áfa tv. 37. § szerinti szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás igénybevétele

Fentieken kívül közösségi adószámot kell kérnie továbbá

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,

előzetesen, ha a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanynak az Áfa tv. 37. § szerinti szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe.13


A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha

 • az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít (ha az értékesítés belföldi teljesítésekor adóköteles lenne)14,
 • vagy az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, vagy tőle igénybe vesz.

Az alanyi adómentességet választó adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK másik tagállamában illetőséggel bíró adóalany vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet részére új közlekedési eszközt értékesít. Az olyan termékértékesítéseire, amelyet alanyi adómentes minőségében teljesít, nem kell közösségi adószámot kérnie, mert azok nem minősülnek Közösségen belüli értékesítésnek.15

 

Jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése

 

Közösségi adószámot kell igényelnie

 

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
 • az áfafizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,
 • a beszerzést megelőzően, ha jövedéki termék közösségi beszerzése miatt belföldön keletkezik áfakötelezettsége.16

 

Új közlekedési eszköz értékesítése

 

Közösségi adószámot kell kérnie az új közlekedési eszköz értékesítése miatt áfaalannyá váló személynek vagy szervezetnek, függetlenül attól, hogy a vevő a másik tagállamban adóalany-e vagy magánszemély.17

Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályait a 16. Információs füzet tartalmazza.

1 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. § 29. pont (Értelmező rendelkezések).
2 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 19. §, 21. § és 22. § (1) bekezdése szerinti.
3 Áfa tv. 89. § szerinti.
4 Áfa tv. 257/B. § (1).
5 Áfa tv. 257/B. §, Art. 29. §.
6 Áfa tv. 257/B. § (2)-(4) belezdés.
7 Áfa tv. 20. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdés
8 Áfa tv. 20. § (4) bekezdés
9 Áfa tv. 20. § (3) bekezdés
10 Áfa tv. 20. § (5) bekezdés
11 Áfa tv. 20. § (1) bekezdés d) pont, (2) bekezdés, (4) bekezdés és (5) bekezdés, 257/B. § (2)-(4) bekezdés, Art. 29. §
12 Áfa tv. 256. § (1) bekezdés.
13 Áfa tv. 20. § (1) bekezdés d) pont, (2) bekezdés és (5) bekezdés, 257/B. §, Art. 29. §
14 Áfa tv. 19. § a) pont, 257/B. § (1) bekezdés b) pont és (3) bekezdés, Art. 29. §
15 Áfa tv. 20. § (1) bekezdés db) pont, 89. § (2) bekezdés, 257/B. § (1) bekezdés, b) pont és (3) bekezdés, Art. 29.§.
16 Áfa tv. 19. §, 20. § (1) bekezdés d) pont és (4) bekezdés 257/B. § (1)-(3) bekezdés, Art. 29. §.
17 Áfa tv. 6. § (4) bekezdés a) pont, 19. § b) pont.

FORRÁS: https://nav.gov.hu

FIGYELEM PONTOS INFORMÁCIÓKÉRT MINDEN ESETBEN KERESSE FEL A NAV HIVATALOS OLDALÁT, VAGY A KÖNYVELŐJÉT.